Palvelut:

  • Asuntokaupan kuntotarkastukset ja -tutkimukset
  • Kosteusmittaukset
  • Lämpökamerakuvaukset
  • 10 vuoden energiatodistukset

Raimo Avellan
Rakennusmestari, asuntokaupan kuntotarkastaja

puh. 0500 940 984
raimo.avellan(at)marttila.fi

Takaisin alkuun


Kuntotarkastus

Kuntotarkastuksesta jää asiakkaalle kuntotarkastusraportti. Raportti kertoo olemassa olevista yksilöllisistä riskispaikoista ja virheistä jotka mahdollisesti saattavat aiheuttaa ongelmia. Lisäksi raportissa on huomioitu ikääntymiseen liittyvät korjaus- ja huoltotarpeet.

Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastus suoritetaan pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin pääosin asuntokauppaa varten tehtävän kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaisesti. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin ja vikoihin, sekä mahdollisiin niistä aiheutuviin riskeihin.

Asuntokaupan osapuolten on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana, ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta.

Takaisin alkuun


Kuntotutkimus

Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voida havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteusmittarilla havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa, tai rakenteiden pinnalle näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa on suositeltavaa tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia.

"Koeporauksin todettiin laajoja lahovaurioita alimmissa hirsikerroksissa ja paikoin myös ylempänä."

Takaisin alkuun


Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksissa voidaan havaita mahdolliset kosteusvauriot. Lähes jopa puolessa vanhoissa taloissa rakenteista löytyy kosteutta.

"Pesuhuoneen seinän vierestä lattiarakenteesta mitattu suhteellinen kosteus osoitti rakenteen olevan hyvin kuivan, mutta pesutiloja ei ole vähään aikaan käytetty."

Takaisin alkuun


Lämpökuvaukset

Lämpökamera on laite joka mittaa kuvauskohteen pinnasta luonnostaan lähtevää lämpösäteilyä. Lämpökuvauksen avulla voidaan helposti todeta, onko rakennuksessa energiavuotoja ja ne voidaan helposti paikallistaa. Lämpökuvauksesta saadaan paras hyöty pääasiassa kylmään vuodenaikaan, jolloin lämpötilaeroja on helppo havaita.

Lämpökameran toiminnan voi helposti havaita ylläolevasta laboratoriotilanteesta. Laatikon sisällä on hehkulamppu joka tuottaa lämpöä. Lämpökuvasta näkee selkeästi laatikon vuotokohdat ja erityisesti eristeiden merkityksen.

Takaisin alkuun